Cjenik

Dan

Najamnina

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

1.300,00 Kn

1.300,00 Kn

1.300,00 Kn

1.300,00 Kn

Petak

Subota

Nedjelja

Praznik

1.600,00 Kn

1.600,00 Kn

1.600,00 Kn

1.600,00 Kn

Za rezervaciju je potrebno uplatiti akontaciju u iznosu od 500,00 kn, u roku od 48 sati od primitka naše ponude, dok je preostali iznos najamnine potrebno uplatiti najkasnije do početka iznajmljivanja.

Sjenica Vam je na raspolaganju od 12:00h (podne) pa do idućeg jutra u 9:00h. Dakle, sveukupno 21h.